paletar

PREZENTARE PROIECT

„Crearea și dotarea unei unități noi de producție elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții”, cod SMIS 131672

SC IMPERIAL WOOD INDUSTRY SRL, în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul „Crearea și dotarea unei unități noi de producție elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții”, cod SMIS 131672, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.346.859,97 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 773.179,30 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 136.443,38 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea activității SC Imperial Wood Industry SRL, consolidarea poziției pe piață și atragerea de noi clienți prin realizarea de investiții în echipamente performante cu productivitate ridicată.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Dezvoltarea activității firmei într-un nou punct de lucru, prin realizarea de investiții în utilaje performante, care vor avea ca efect creșterea capacității de producție actuale și diversificarea gamei de produse prin introducerea în procesul de fabricație a 2 noi tipuri de produse.

Proiectul constă în inființarea unei noi unități de producție și dotarea cu echipamente cu scopul de a dezvolta sectorul de tâmplărie lemn (uși de interior și exterior, tâmplărie exterioară) pe două direcții:

1.1 Creșterea capacitătii de producție pentru produsele existente: uși de interior, uși de exterior, tâmplarie exterioară;

1.2 Diversificarea gamei de produse prin introducerea următoarelor produse: ferestre eliptice, curbe în plan și cu forme atipice și uși de exterior și interior cu forme atipice, cu gravuri, sculpturi;

2. Promovarea proiectului prin publicarea unui anunţ iniţial, privind semnarea contractului de finanţare şi a unui anunţ final, privind diseminarea rezultatelor proiectului şi întocmirea de materiale publicitare.

Rezultatele proiectului sunt:

1. Echipamente, software și dotări achiziționate: ( 1 centru de prelucrare cu comandă numerică, 1 pachet software pentru centrul de prelucrare cu comandă numerică, 1 circular, 1 compresor, 1 șlefuitor, 1 presă de brichetat, 1 sistem fotovoltaic, 25 corpuri de iluminat LED, 2 bare stabilizatoare persoane cu dizabilități);

2. Proiect promovat, conform Manualului de Identitate Vizuala POR 2014-2020 (2 comunicate de presă, 1 panou informativ, 4 etichete echipamente, 1 placă permanentă);

3. 5 angajați noi din care 1 angajat din categoriile defavorizate.

Durata de implementare a proiectului a fost de 43 de luni, respectiv între data 01.06.2019 și 31.12.2022.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Nume persoană de contact: Gabriel-Liviu SPÎNU

Funcţie: Administrator

Telefon/Fax: 0745838815 / 0332110581, e-mail: imperialwood_iasi@yahoo.com

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi https://www.fonduri-ue.ro/, https://www.inforegio.ro/ro/ și facebook.com/inforegio.ro

SC IMPERIAL WOOD INDUSTRY
SRL

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

proiect por

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

paletar
Imperial Wood
Contact direct:prin telefon0745.838.815
prin fax0332.110.581

Copyright © 2011 Imperial Wood Toate drepturile rezervate